Головна » Статті » Скарбничка розробок з основ здоров'я

Тема. Глобальні небезпеки. Людський чинник у формуванні безпеки людей.

 

Мета: сформувати в учнів поняття про глобальні небезпеки й людський чинник у формуванні безпеки людини; визначити глобальні проблеми, актуальні для України.

Обладнання: підручник «Основи здоров’я» Т.Є. Бойченко, І.П. Василашко, Н.С. Коваль, -К, «Генеза», 2009; наочність.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності

Обговорення проблемної ситуації :

«Як ви думаєте, чи є такі небезпеки, що торкаються відразу всіх людей, які живуть на планеті Земля?»

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Поняття про небезпеку

Людина живе в дуже складному природному й техногенному середовищі, взаємодіючи з ним і впливаючи на нього. Результат взаємодії людини із середовищем проживання може бути як позитивним, так і негативним. Уже в самій взаємодії прихована певна небезпека.

Небезпека — це негативна властивість живої й неживої матерії, що здатна завдавати шкоди самій матерії: людям, природному середовищу, матеріальним цінностям. Небезпекам не притаманна вибіркова властивість, їхнього впливу зазнає і людина, і природне середовище, і матеріальні цінності, створені людиною.

Небезпеки можуть бути індивідуальними, що стосуються конкретної людини, колективними, що загрожують групі людей, та глобальними, що загрожують усьому людству.

Так, наприклад, відкритий каналізаційний люк становить небезпеку для конкретної людини — вона може в нього впасти й зламати ногу; аварія на очисних спорудах — це серйозна небезпека для цілого міста, а забруднення Світового океану є катастрофою для всього людства. Джерелами небезпек є природні процеси та явища, техногенне середовище й дії людей, тому розрізняють небезпеки природного й антропогенного походження.

Природні небезпеки спричинені стихійними явищами, кліматичними умовами, рельєфом місцевості тощо. Антропогенні небезпеки пов'язані з діяльністю людей.

Жан де Лабрюйєр (1645–1696), французький письменник, сатирик-мораліст, зазначав: «Нічого люди не прагнуть зберегти більше і разом з тим нічим так не нехтують, як власним життям».

2. Глобальні небезпеки

Глобальні проблеми сучасності— це головні, ключові проблеми, від розв'язання яких залежить саме існування, збереження й розвиток цивілізації, це проблеми, що стосуються всієї земної кулі, всього людства.

Характерною ознакою сучасної цивілізації є зростання кількості глобальних небезпек. Мова йде про загрозу термоядерної війни, ріст озброєнь, нераціональні витрати природних ресурсів, хвороби, голод, бідність тощо.

До глобальних проблем людства належать:

- проблема збереження миру й забезпечення процесів обмеження озброєнь;

- проблема ліквідації голоду й хвороб;

- проблема охорони навколишнього середовища;

- демографічна проблема людства;

- проблеми забезпечення сировиною й енергією;

- проблеми використання ресурсів Світового океану;

- проблема освоєння космічного простору.

Глобальні небезпеки загрожують самому існуванню цивілізації й життю на нашій планеті. Особливістю глобальних проблем є те, що вони не можуть бути розв'язані зусиллями окремих країн. Вони потребують цілеспрямованих та організованих зусиль усієї світової спільноти. А нерозв'язаність глобальних проблем може призвести в майбутньому до серйозних, можливо, незворотних наслідків для всього людства.

3. Глобалістика

Існує особлива галузь знання — теорія глобальних проблем, або глобалістика. Це наука, що розробляє практичні рекомендації щодо розв'язання глобальних проблем. Глобалістика тісно пов'язана з іншими науками: біологією, екологією, геологією, геохімією, геофізикою, ґрунтознавством тощо.

Глобальні екологічні проблеми є результатом взаємодії людської цивілізації й навколишнього середовища в епоху промислового розвитку.

До них належать:

- демографічна проблема (наприклад, негативні наслідки зростання чисельності населення);

- енергетична проблема (наприклад, дефіцит енергії та пошук нових її джерел);

- харчова проблема (необхідність досягнення повноцінного рівня харчування кожної людини);

- проблема збереження природних ресурсів (сировинні й мінеральні ресурси виснажуються ще з часів бронзового віку; запаси прісної води й кисню атмосфери є обмеженими; також є актуальним збереження генофонду людства та біорізноманітності);

- проблема захисту навколишнього середовища й людини від впливу шкідливих речовин (відомі невтішні факти масового викидання китів на узбережжя, ртутних та інших катастроф та спричинених ними отруєнь).

Метод глобального моделювання передбачає вивчення глобальних процесів за допомогою математичних моделей та комп'ютерної техніки.

4. Людський чинник у формуванні безпеки людей

Безпека самої людини багато в чому визначається людським чинником, тому виникла потреба в культурі безпеки життєдіяльності. Культура безпеки життєдіяльності спрямована на підвищення рівня розвитку конкретних людей, соціальних груп, суспільства в цілому, на формування стереотипу їхньої безпечної поведінки.

Культура безпеки життєдіяльності є одним з основних чинників забезпечення безпеки людей, стабільного соціально-економічного розвитку суспільства й держави.

За оцінками вчених, причинами понад 80 % аварій та техногенних катастроф є помилки персоналу, тобто людей, які працюють на потенційно небезпечних виробництвах. Для того щоб це не траплялось, якраз і потрібна особлива культура.

Основною метою культури безпеки життєдіяльності є зниження ризиків за рахунок людського чинника. Для ефективної протидії небезпекам необхідно, щоб людина мала належні знання, уміння й навички, володіла потрібною інформацією, а також мала мотивацію, бажання, усвідомлено ставилася до забезпечення власної безпеки й безпеки інших людей. При цьому мотивація створення безпеки не повинна обмежуватися тільки інстинктом самозбереження, але й поширюватися на інших людей.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань та вмінь учнів

1. Назвіть глобальні проблеми людства.

2. За яких умов можна розв’язати проблему охорони здоров’я?

3. Чим небезпечні для людства військові конфлікти?

4. Чим зумовлена продовольча проблема?

5. Установіть взаємозв’язок між глобальними проблемами.

6. Як глобальні проблеми впливають на життя в Україні?

7. Установіть залежність свого життя та здоров’я від розв’язання глобальних проблем (на вибір).

Ознайомтеся з фактами. Прокоментуйте їх.

 1. Кожна розбита люмінесцентна лампа містить 150 мг ртуті, що отруює близько 500 м3 повітря.

2. У військово-промисловому комплексі працює 50 млн. осіб. У розробках військового характеру беруть участь півмільйона вчених та конструкторів.

3. За сучасних темпів заготівлі лісу його вистачить на 50– 60 років. Для відновлення лісу потрібно 100–200 років.

V. Домашнє завдання

У підручнику прочитати § 2, відповісти на запитання після параграфа.

Категорія: Скарбничка розробок з основ здоров'я | Додав: Таня (08.11.2016)
Переглядів: 654 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatar