Головна » Статті » Позакласна та виховна робота

Конкурс знавців загальної географії

   

Земля на плані та карті

 1. Назвіть найдовшу паралель Землі. (Екватор)
 2. Як називають умовну лінію, де небо сходиться  з землею? (Горизонтом)
 3. Число, що показує, у скільки разів відстань карті менша за відстань на місцевості. (Масштаб)
 4. Як називається кут між істинним і магнітним  азимутом? (Магнітним схиленням)
 5. Як називають всі нерівності земної поверхні? (Рельєфом)
 6. Що означає «глобус» в перекладі з латині? (Модель)
 7. Найпростіший прилад для визначення відносних висот на місцевості. (Нівелір)
 8. Як називаються лінії на плані місцевості та  карті, що з'єднують точки з однаковою висотою над рівнем моря? (Горизонталі)
 9. Столиця якої європейської держави лежить на Грінвічському меридіані? (Столиця Великобри­танії)
 10. Як називають умовні лінії, які за найкоротшою відстанню з'єднують два географічні полюси Землі? (Меридіани)

11. Яким кольором на карті позначають гори? (Ко­ричневим)

12. Як називається масштаб, записаний у вигляді дробового числа? (Числовий)

13. Географічну довготу починають обчислювати від лінії ... (нульового меридіана).

14. Умовні лінії паралелей і меридіанів на карті і глобусі утворюють ... (градусну сітку).

15. Кут .між напрямком на північ і напрямком на даний предмет. (Азимут)

16. Лінії на карті і глобусі, проведені паралельно екватору. (Паралелі)

17. Величини, що виражені в градусах широти і довготи, які визначають положення точки на земній поверхні, відповідно на географічній карті. (Географічні координати)

18. День літнього сонцестояння. (22 червня)

19.Як називають перевищення точки земної по­верхні над рівнем моря? (Абсолютна висота)

Літосфера

  1. Під дією яких сил Землі виникають землетруси? (Внутрішніх)

 1. Гірські породи, утворені під дією високої тем­ператури й тиску, називаються ... (метамор­фічними).
 2. До яких корисних копалин належать нафта, кам'яне вугілля, торф? (До горючих)
 3. Як називається область у надрах Землі, де ви­никають землетруси? (Гіпоцентр або осередок землетрусу)
 4. Гірські породи, утворені в результаті застиган­ня магми  називаються ... (магматичними).
 5. Під дією яких сил Землі формуються яри? (Зовнішніх)
 6. Як називається канал вулкану, яким магма піднімається на поверхню Землі? (Жерло вул­кана)
 7. Рівнини з висотами від О до 200 м називають­ся ... (низовинами).
 8. У районах вулканічної діяльності фонтанують гарячі джерела, які називаються ... (гейзе­рами).
 9. Розплавлена, насичена газами маса, що утворю­ється в астеносфері, називається ... (магмою).
 10. Земна кора з верхнім шаром мантії до глибини 150-200 м називається ... (літосферою).
 11. Де розташована астеносфера? (У верхньому шарі мантії)
 12. До якого класу корисних копалин належать вапняк, мармур, фосфор? (До нерудних)
 13. Де найбільша товщина земної кори? (Під гір­ськими масивами)
 14. Як змінюється температура гірських порід з глибиною? (Збільшується)
 15. Як називається прилад для визначення сили землетрусу? (Сейсмограф)
 16. Як називається ера  сучасного життя? (Кайно­зойська)
 17. Які гори найвищі у світі? (Гімалаї)
 18. Сукупність різноманітних за формою нерівно­стей земної поверхні називається ... (рельє­фом).
 19. Як називається процес виходу лави з надр Землі на її поверхню? (Вулканізм)
 20. Частина платформи, де кристалічний фунда­мент перекритий осадовим чохлом? (Плита)
 21. Яким кольором на карті позначають гори? (Ко­ричневим)
 22. Найвища точка України. (Говерла)

Атмосфера

  1.Стан нижнього шару атмосфери в даний час у даному місці? (Погода)

  2.Повітряна оболонка Землі, пов'язана з нею силою тяжіння, яка бере участь у її добовому і річному русі. (Атмосфера)

  3.Сила, з якою повітря тисне на земну поверхню. (Атмосферний тиск)

4.Різниця між найвищою і найнижчою темпера­турами повітря. (Амплітуда)

5.Як називається прилад, яким вимірюють атмо­сферний тиск? (Барометр)

6.Який газ складає найбільшу частину атмосфер­ного повітря? (Азот)

7. Як називається нижній шар атмосфери? (Тро­посфера)

8. Який тиск у центрі циклону? (Низький)

9. Де найпотужніший шар тропосфери? (На еква­торі)

10. Де знаходиться озоновий шар? (У страто­сфері)

11.Чим вимірюють температуру? (Термометром)

12. Графічне зображення інформації про вітри. (Роза вітрів)

13.Елемент погоди, що характеризує ступінь на­грівання приземного шару повітря. (Темпера­тура)

14.Вітри, які двічі на рік змінюють свій напрямок. (Мусони)

15.Дата весняного рівнодення. (21 березня) 16.Горизонтальний рух повітря з області високого тиску в область низького тиску називається ... (вітром).

17.Як називаються лінії на кліматичній карті, які з'єднують точки з однаковою температурою? (Ізотерми)

18.Прилад, яким вимірюють напрямок вітру? (Флюгер)

19.Як називається перехід води з твердого або рід­кого стану в газоподібний? (Випаровування)

20.Як називається наука, яка займається вивчен­ням клімату? (Кліматологія)

21.Чим вимірюють товщину снігу? (Сніговою рейкою)

22.Як називається наука, що вивчає зміни основ­них показників стану повітря? (Метеорологія)

23.Що визначають за допомогою гігрометра? (Від­носну вологість)

Гідросфера

1.Водна оболонка Землі. (Гідросфера)

2.Вода у твердому стані. (Лід)

3.Найбільший за площею океан. (Тихий)

4.Найсолоніше море. (Червоне)

5.Хвилі, викликані підводними землетрусами. (Цунамі)

6.Найпотужніша тепла течія. (Гольфстрім)

7.Морський цар. (Нептун)

8.Одиниця солоності води. (Проміле)

9.Найширша і найглибша протока. (Дрейка)

10.Яке море в Середньовічній Європі називали Янтарним? (Балтійське)

11.Найглибше озеро у світі. (Байкал)

12.Яку країну називають країною «озер»? (Фінляндію)

13.Як називається море без берегів? (Саргасове)

14.Озеро, що складається з двох частин, в одні з яких — вода прісна, а в іншій — солоне (Балхаш)

15.Як називають частину океану, що глибоко врізається в сушу? (Затока)

16.Назвіть протоку між Африкою і Європою. (Гібралтарська)

17.Якими морями омивається територія України (Чорним і Азовським)

18.Бог океану. (Посейдон)

19.Протока, яка сполучає Чорне і Мармурові моря? (Босфор)

20.Яку пошту доставляють морські течії? (Пляшкову)

21.Хто дав назву найбільшому океанові? (Магеллан)

22.Вузька смуга води, що з'єднує океани й моря та розділяє ділянки суші? (Протока)

23.Місце початку річки. (Витік)

 1. Плаваюча крижана гора материкового похо­дження. (Айсберг)
 2. Прилад для визначення глибини. (Ехолот)
 3. Яка найдовша річка у світі. (Ніл)
 4. Якими іншими словами називається штучна річка? (Канал)
 5. Яке найбільше за площею озеро у світі? (Кас­пійське)
 6. Як називається місце, де річка впадає в море, озеро, океан? (Гирло)
 7. Де зосереджена основна частина гідросфери? (У Світовому океані)
 8. Основною причиною утворення кругообігу води в природі є ... (енергія Сонця).
 9. Невелика ділянка суходолу, з усіх боків оточена водою. (Острів)
 10. Середземне море окраїнне чи внутрішнє? (Вну­трішнє)
 11. Назвіть океан, до басейну якого належить Чорне море. (Атлантичний)
 12. На якому материку протікає річка Конго? (Аф­рика)
 13. Який відсоток поверхні земної кулі вкриває Світовий океан? (71%)
 14. Скупчення островів називається ... (архіпела­гом).
 15. Причиною припливів і відпливів є ... (Мі­сяць).
 16. До якого виду ресурсів Світового океану на­лежать скумбрія, омари, тюлені? (Біологічних)
 17. Видатний дослідник океанічних глибин XX сто­ліття. (Жак ів  Кусто)
 18. Найнижчий рівень води в річці. (Межень)
 19. Природна заглибина на суходолі, заповнена водою. (Озеро)
 20. Річка, яка впадає в іншу річку. (Притока)
 21. Головною річкою нашої держави є ... (Дніпро).
 22. Які утворюються озера в результаті прогинань земної кори? (Тектонічні)
 23. Як називається лінія, вище якої сніг не встигає розтанути? (Снігова)
 24. Найменший океан. (Північний Льодовитий)
 25. Що спільного між Лабрадорською, Бенґальською та течією Західних Вітрів? (Вони холодні)
 26. Яке найбільше озеро Австралії? (оз. Ейр)
 27. Що таке «кріки»? (Висохлі русла річок у Ав­стралії)

51.Пристрій для занурення на невеликі глибини називається  (аквалангом).

52.Межа, що відокремлює річкові басейни,— ... (вододіл).

 53.Підводний апарат для дослідження морських глибин називається ... (батискафом).

Категорія: Позакласна та виховна робота | Додав: Таня (08.11.2016)
Переглядів: 423 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar