Головна » Статті » Мої статті

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ.

 

Система освіти, відповідно до вимог сучасності, потребує докорінного переосмислення, практичної реалізації базових принципів компетентності за концепцією ЮНЕСКО – навчитися пізнавати, навчитися працювати, навчитися жити разом, навчитися жити.

Це передбачає широкий пошук нових підходів, педагогічних технологій, адекватних динаміці розвитку суспільства, нових інформаційних технологій, комп’ютерну підтримку викладання предмету, використання освітніх комп’ютерних програм.

Глобалізація сучасного інформаційного світу призвела до утвердження медіакультури практично в усіх галузях людського життя, в тому числі і в освітньому просторі. Сучасні інформаційні технології відіграють значну роль у формуванні ціннісних орієнтацій сучасної молоді.

Медіа освіта орієнтована на підготовку молоді до життя в нових інформаційних умовах, до повноцінного сприймання різноманітної інформації, оволодіння способами спілкування на основі сучасних інформаційних технологій, уміння критично осмислювати інформацію.

Швидкий розвиток інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) відкриває людству нові можливості в освіті, висуваючи натомість нові вимоги до навчання. Розвиток так званого «інформаційного простору» вимагає від сучасної школи модифікації окремих аспектів її діяльності, які вже не задовольняють усіх потреб  інформаційного суспільства.

Реструктуризація світового економічного і політичного порядку, особливо у Європі, серед багатьох інших змін у суспільстві вимагає запровадження нового змісту і методів навчання. Саме використання ІКТ дозволяє нам змінити зміст освіти.

На мій погляд комп’ютерні технології сприяють:

  1. засвоєнню і учнем, і учителем нових важливих знань, умінь, навичок;
  2. самоосвіті й самовдосконаленню особистості учня й учителя;
  3. ідеально підходять для вивчення й викладання географії;
  4. можуть використовуватися у всіх видах урочної і позаурочної діяльності.

Такі технічні засоби навчання як комп’ютер, мультимедійна дошка, телевізор з відеомагнітофоном дають змогу створити нове навчальне середовище, яке здатне підвищити якість географічної освіти, залучитися до світового інформаційного простору. І у цьому середовищі наголос робиться не на вивчення фактологічного матеріалу, а більше на розвиток навичок мислення, міжособистісних відносин і творчості.

Які ж основні напрямки використання інформаційно-комунікаційних  технологій на уроках географії:

Сьогодні необхідна реформа мислення для того, щоб висловлювати й організовувати знання і тим самим усвідомлювати і пізнавати проблеми  світу.

Використання комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій розширює можливості навчально - виховного процесу, забезпечує нові шляхи подання інформації, дає можливість для випробування власних ідей та проектів.

До того ж, одною з найголовніших переваг використання цих новітніх педагогічних технологій у процесах навчання та викладання є можливість задовольнити індивідуальні потреби учнів, а не середні потреби класу. Інші переваги в тому, що ІКТ значно поліпшують доступ до інформації, збільшують можливості спілкування для учнів зі спеціальними навчальними потребами, підвищують ефективність  та мотивацію навчання, забезпечують нові шляхи подання інформації, які полегшують її розуміння, дають можливість для випробування власних ідей та проектів, роблять учнів більш впевненими та здатними вирішувати проблеми самотужки.

 

 Електронні засоби навчання дозволяють продемонструвати процеси або змоделювати явища, за якими  неможливо спостерігати протягом одного уроку або які несуть небезпеку для здоров’я та життя людини. І тут нам на допомогу приходять мультимедійні засоби навчання, які позбавляють нас цієї небезпеки та дають змогу учням більш глибоко зрозуміти природу досліджуваного явища чи процесу.

Так при вивченні теми «Несприятливі природні явища » у 8 класі, можлива  демонстрація  такого небезпечного явища, як виверження вулкану за допомогою відео.

А комп’ютерне забезпечення до цього уроку дає змогу  змоделювати це явище  мультимедійними засобами, що сприяє кращому розумінню учнями природи досліджуваного явища, розвиває їх мислення, зорову пам'ять, уміння спостерігати та аналізувати побачене.

При вивченні розділу «Регіони і країни світу» в 10 класі, на кожному уроці учні здійснюють мультимедійну мандрівку країною, яка вивчається. Дана організація уроку дуже подобається учням, підвищує ефективність та мотивацію навчання.

З метою активізації пізнавальної діяльності та мислення учнів використовуються прийоми порівняння, аргументації і відстоювання своєї точки зору. В умовах засвоєння великої кількості інформації, особливої ваги набуває прийом виділення головного в навчальному матеріалі, оскільки він допомагає знайти «ядро» нової інформації.

Знайти необхідні мультимедійні матеріали до уроків географії у нашому маленькому містечку дуже складно, тому я створила власний географічний відеобанк, який сформувала  з матеріалів освітніх та інформаційних телевізійних програм та інтернету.

Учні із задоволенням беруть участь у поповненні відеотеки, що допомагає їм формувати пошуково-інформаційні вміння.

Використання комп’ютера на уроці також дає змогу учителю складати тести нового покоління, логічні ланцюжки, тренувальні вправи, головоломки, діаграми, графіки, супроводжувати лекційні заняття слайдами, аудіо текстами,виконувати практичні роботи та презентації тощо.

Хочу зупинитись на використанні на уроках мультимедійних презентацій.

Найбільш доступним засобом для створення власних комп'ютерних навчальних продуктів є програма Power Point - майстер створення презентацій. Умілий вчитель може перетворити презентацію в захоплюючий спосіб залучення учнів в освітню діяльність. Причому презентація може стати своєрідним планом уроку, його логічною структурою, тобто може бути використана на будь-якому етапі уроку або на будь-якому типі уроку, будь то: вивчення нового матеріалу або закріплення, контроль знань або домашнє завдання та ін..

Презентація дає можливість вчителю проявити творчість, індивідуальність, уникнути формального підходу до проведення уроків.

Вона забезпечує вчителю можливість для:

• інформаційної підтримки;

• ілюстрування;

• використання різноманітних вправ;

• економії часу і матеріальних засобів;

• побудови канви уроку;

• розширення освітнього простору уроку.

 

Завдяки використанню презентацій у учнів спостерігається:

• концентрація уваги;

• включення всіх видів пам'яті: зорової, слуховий, моторної, асоціативної;

• більш швидке і глибоке сприйняття викладеного матеріалу;

• підвищення інтересу до вивчення предмета;

• зростання мотивації до навчання.

Мій досвід застосування комп'ютерних слайдових презентацій у навчальному процесі підкреслив безперечні переваги цього виду навчання:

• інтеграція гіпертексту (використання гіперпосилань) і мультимедіа (об'єднання аудіо-, відео-та анімаційних ефектів) в єдину презентацію дозволяє зробити виклад навчального матеріалу системним, яскравим і переконливим;

• поєднання усного лекційного матеріалу з демонстрацією слайд-фільму дозволяє концентрувати візуальне увагу учнів на особливо значимих (важливих) моментах навчального матеріалу .

Форми і місце використання мультимедійної презентації (або навіть окремого її слайда) на уроці залежать, звичайно, від змісту цього уроку, мети, яку ставить вчитель. Тим не менше, моя практика дозволяє виділити деякі загальні, найбільш ефективні прийоми застосування таких посібників:

При вивченні та закріпленні нового матеріалу. Дозволяє ілюструвати різноманітними наочними засобами. Застосування особливо вигідно в тих випадках, коли необхідно показати динаміку розвитку будь-якого процесу.

Для перевірки знань. Для вчителя комп'ютерне тестування - це засіб якісного контролю знань.

• Для поглиблення знань, як додатковий матеріал до уроків.

Під час аналізу фронтальних самостійних робіт, забезпечує поряд з усним візуальний аналіз результатів.

При створенні презентацій мною обов'язково дотримуються всі важливі вимоги до її дизайну:

- підбір колірної гамми і шрифтів в поєднанні з їх зображенням і розмірами, що забезпечують "читабельність" тексту;

- ретельність виконання картинок, що заповнюють екранний простір;

- продумана анімація;

- висока якість аудіо- та відео- фрагментів, які вставляються у презентацію.

Тут має місце методичний прийом «роби як я»: під час перегляду комп'ютерної презентації на уроці учні отримують уявлення про можливості програми Power Point і, самі того не підозрюючи, вчаться грамотно оформляти слайди. Набутий досвід допомагає учням представляти гідні роботи на конкурсах різних рівнів. Використання комп'ютерів у навчальній діяльності на сучасному етапі виглядає цілком природним з точки зору дитини і є одним з ефективних способів підвищення мотивації до навчання та розвитку творчих здібностей.

Категорія: Мої статті | Додав: Таня (14.07.2016)
Переглядів: 188 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar