Головна » Статті » Скарбничка розробок з основ здоров'я

Тема: Готовність до дорослого життя.

 

Мета: сформувати в учнів поняття про готовність до дорослого життя.

Обладнання:  підручник «Основи здоров’я», наочність.

Базові поняття й терміни: відповідальність, зрілість.

Тип уроку:   вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

Ι. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності

Обговорення проблемної ситуації :

 «Друзі запросили дев'ятикласника Григорія піти в похід на байдар­ках. Він став умовляти батьків, аби вони його відпустили, стверджуючи, що він є досить дорослим для цього. Після походу, в якому син усе ж таки взяв участь, батькам довелося заплатити гроші за поламану з його вини байдарку й купити нові речі замість тих, які він втратив. Як ви вважаєте, що мав на увазі Григорій, коли стверджував, що він дорослий?»

ΙΙΙ. Вивчення нового матеріалу

1. Доросле життя

Підліток ще не є самостійним членом суспільства. За його здоров'я, розвиток, учинки несуть відповідальність його батьки. Тому вони мають право обговорювати з підлітком його вчинки, вимагати дотримання пев­них норм і правил поведінки, регулювати його стосунки з іншими людьми. Ці права тісно пов'язані з батьківськими обов'язками. Батьки повинні до певного віку забезпечувати дитину матеріально, дати їй освіту, сприяти в отриманні тієї чи іншої професії, розвивати її духовно, морально, інте­лектуально, піклуватися про її здоров'я.

Стати дорослим означає взяти на себе відповідальність за своє матеріальне забезпечення, духовний розвиток, здоров'я, відповідати за свої вчин­ки та їхні наслідки перед суспільством. Стати дорослим означає готовність створювати родину, мати власних дітей і нести за них духовну й матері­альну відповідальність.

Зрілість — це найбільш тривалий період життя людини, в якому вона максимально реалізує свої духовні, інтелектуальні й фізичні здібності. У дорослої людини розвинене почуття відповідальності, сформована потреба в турботі про інших людей. Вона здатна до активної участі в житті суспіль­ства, ефективного використання своїх знань та вмінь. Зріла людина успішно розв'язує різні життєві проблеми. Крім того, розвиток людини в період зрілос­ті пов'язаний з її активним включенням у сферу суспільного виробництва.

Зрілість передбачає, що людина реалізує себе у всіх сферах життя: активно працює, створює родину, виховує дітей, має друзів, розвиває свої таланти, розуміє навколишній світ та займає своє місце в цьому світі.

Як бачите, дорослість аж ніяк не передбачає вседозволеності, безвідповідальності й життя «собі на втіху», як іноді здається підліткові. Головне слово в дорослому житті — слово «треба».

2. Як підліток готується до дорослого життя

По-перше, підготовка до дорослого життя пов'язана з тим, що організм підлітка росте, розвивається, відбувається дозрівання його фізіологічних систем. З одного боку, цей процес здійснюється незалежно від того, хочемо ми цього чи ні, а з іншого,— для нормального протікання фізіологічного дорослішання необхідні раціональне й повноцінне харчування, рухова активність, дотримання режиму праці й відпочинку. Спосіб життя підлітка має бути таким, щоб допомагати організму справлятися з фізіологічним дорослішанням, а не заважати йому. Шкідливі звички, пов'язані з ужи­ванням алкоголю, нікотину, наркотиків, гальмують фізичний розвиток, порушують його нормальне протікання.

По-друге, підготовка до дорослого життя пов'язана із психологічними зусиллями. Поступово підліток вчиться прогнозувати свою поведінку в різних життєвих ситуаціях, одержувати необхідну інформацію, аналізувати її, застосовувати для досягнення своїх цілей. Він починає сам ставити собі завдання, відслідковувати хід власних дій та їх результати, використовувати наявний досвід, емоційно правильно реагувати на різні ситуації у своєму житті. Цей процес не йде сам по собі, підліток є його активним учасником, він має додавати певних зусиль для того, щоб розвиватися й дозрівати психологічно.

По-третє, підготовка до дорослого життя передбачає набуття соціаль­них умінь, наприклад уміння знайти своє місце в класі, групі підлітків або вміння відповідати за свої вчинки, бути самостійним. До соціальних умінь належать: відповідальність, уміння виконувати доручені завдання, уміння вчитися, уміння набувати знань, які потім знадобляться для майбутньої професії. Відповідальність, повага до людей і знання — це якості зрілої людини.

Для соціально зрілої особистості характерним є саморозвиток, який проявляється в тому, що людина прагне стати кращою, набути нових рис, які роблять її більш індивідуальною й привабливою для інших людей.

3. Дорослішання та здоровий спосіб життя

Дорослішання протікає успішно, якщо підліток веде здоровий спосіб життя. Ви вже знаєте, що здоровий спосіб життя передбачає оптимальний режим праці й відпочинку, правильне харчування, достатню рухову актив­ність, особисту гігієну, загартовування, відсутність шкідливих звичок, лю­бов до близьких, позитивне сприйняття життя. Він забезпечує нормальне фізичне, психологічне й соціальне дорослішання підлітка.

Для фізичного дорослішання в підлітковому віці особливо корисні за­няття фізкультурою, оскільки звичайна денна активність рідко може за­безпечити достатнє фізичне навантаження. Важливе значення має загарто­вування, що підвищує стійкість організму до дії несприятливих чинників навколишнього середовища. Сама можливість вести здоровий спосіб життя визначається імунною системою організму, його стійкістю до захворювань. Повноцінне раціональне харчування — теж необхідний чинник нормаль­ного дозрівання.

Для психологічного дорослішання необхідний розвиток пам'яті, мислення, уяви, уміння виражати свої емоції в прийнятих суспільством формах. Для соціального дорослішання потрібен досвід життя в колективі, розуміння свого місця в цьому колективі, розкриття своїх лідерських та інших соціальних здібностей.

Слід пам'ятати про те, що стан нашого здоров'я є результатом вза­ємодії наявних у нас спадкових особливостей з умовами навколишнього середовища. Він може покращуватися або погіршуватися залежно від на­шого способу життя. Здоровий спосіб життя — це дбайливе ставлення до життя, забезпечення його природного протікання, зокрема й природного дорослішання. Зберігати й поліпшувати своє здоров'я можна тільки при здоровому способі життя.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань та вмінь учнів

1. Чому зріла людина не перекладає своєї провини на інших людей?

2. Які особливості є характерними для людини в період зрілості?

3. У якому разі людина може вважати себе економічно незалежною?

4. Як підліток готується до дорослого життя?

5. Чи можна вважати дорослою людину, яка не несе відповідальності за свої вчинки?

6. Які чинники забезпечують нормальне фізичне, психологічне та соці­альне дорослішання підлітка?

V.         Домашнє завдання

Опрацювати конспект уроку

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: Скарбничка розробок з основ здоров'я | Додав: Таня (07.11.2016)
Переглядів: 282 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar