Головна » Статті » Позакласна та виховна робота

Біологічна естафета
 1. Морфологічно і фізіологічно диференційована одиниця біологічної активності, яка обмежена напівпроникною мембраною і здатна до самооновлення, саморегуляції і само відтворення в неживому середовищі. (Клітина)
 2. Має розміри близько 2-8 мкм. У робочій клітині складається з двомембранної оболонки, нуклеоплазми, хроматину й одного або декількох ядерець. (Ядро)
 3. Цитоплазматичні двомембранні органоїди, які є центрами внутрішньоклітинного окислення і містять ферменти циклу ди- і три карбонових кислот, дихального ланцюга переносу електронів, окислювального фосфорилювання. (Мітохондрії)
 4. Пластиди, мембрани тилакоїдів яких містять каротиноїди, завдяки чому жовтого або червоного забарвлення набувають оплодні соковитих плодів, пелюстки квіток, коренеплоди. (Хромопласти)
 5. Особливі внутрішньоклітинні органоїди. Вони мають кулясту форму з діаметром 0,2-1,5 мкм, оточені мембраною. (Мікро тільця)
 6. Мікроскопічні кулясто видовжені органоїди завдовжки до 26 нм і завширшки до 19 нм. (Рибосоми)
 7. Ендогенна структура, властива рослинній еукаріотичній клітині. (Вакуоля)
 8. Сукупність клітин, що мають спільне походження, однакову форму і виконують одну і ту ж саму функцію. (Тканина)
 9. Які за походженням бувають твірні тканини? (первинна, вторинна, основна тканина(паренхіма))
 10. Ця тканина забезпечує переміщення по рослині води і розчинених речовин. (Провідна тканина)
 11. Які є види провідної тканини? (шкірка, корок)
 12. Частина тіла рослини, що має певну будову, походження і спеціалізується на виконанні однієї або декількох функцій. (Орган)
 13. Осьовий вегетативний орган рослини, що здатний до безперервного верхівкового росту, з основною функцією поглинання води і поживних речовин. (Корінь)
 14. Які за походженням бувають корені? (головний, додатковий, бічний)
 15. Орган, який утворюється з верхівкової меристеми і розчленовується на ранньому етапі морфогенезу на спеціалізовані частини – стебло, листки, бруньки. (пагін)
 16. Зачатковий пагін з вкороченими міжвузлями. (Брунька)
 17. Осьова частина пагону. (Стебло)
 18. Багаторічний підземний пагін з горизонтальним, висхідним або вертикальним напрямком росту, який виконує функції накопичення запасних продуктів, відновлення, вегетативного розмноження. (Кореневище)
 19. Потовщена частина стебла, вмістище запасних продуктів. (Бульба)
 20. Вкорочене стебло, яке несе численні тісно зближені листки і додаткові корені. (Цибулина)
 21. Є бічним органом обмеженого росту, який наростає основою шляхом вставного росту або всією поверхнею. (Листок)
 22. Рослини, що живуть на сильно засолених субстратах. (Галофіти)
 23. Схожі на кущі, але не вище 50см. (Кущики)
 24. Багаторічні рослини із здерев’янілими надземними частинами, з добре вираженим одним стовбуром, не нижчим ніж 2 м. (Дерева)
 25. Надземна частина щороку відмирає. (Трави)
 26. Багаторічні рослини із здерев’янілими надземними частинами, на відміну від дерев мають кілька стовбурів, бо рослина галузиться від основи стебла. (Кущі)
 27. 27.Видозмінений, обмежений в рості пагін з невиявленими міжвузлями, в якому відбувається спорогенез, гаметофітогенез, гаметогенез, запилення й запліднення та утворюються плоди та насіння. (Квітка)
 28. Безлиста частина квітки, зо допомогою якої вона прикріплюється до стебла. (Квітконіжка)
 29. Сукупність тичинок однієї квітки. (Андроцей)
 30. Процес перенесення пилку з пиляків на приймочку маточки, необхідна умова запліднення. ( Запилення)
 31. Злиття чоловічої статевої клітини з жіночою. (Запліднення)
 32. Насінний зачаток, який розрісся внаслідок амфіміксису або апоміксису. (Насінина)
 33. Квітка, яка розрослася в результаті амфіміксису або апоміксису. (Плід)
 34. Простий апокарпний плід, утворений одним плодолистиком, від лстянки відрізняється тим, що розкривається по черевному і спинному швах. (Біб)
 35. Багатонасінний плід, утворений кількома плодолистиками ценокарпного гінецея, розкривається різними способами: стулками, зубчиками, кришечкою, дірочками. (Коробочка)
 36. Однонасінний плід, в якого оплодень не зростається з шкірочкою насінини. (Сім'янка)
 37. Однонасінний плід з твердим дерев’янистим оплоднем(ліщина, дуб). (горіх)
 38. Багатонасінний плід із соковитим оплоднем. (Ягода)
 39. Плід, що формується з нижньої зав'язі і має хрящуватий ендокардій, властивий яблуні, груші, горобині.(Яблуко)
 40. Плід, що має тоненький плівчастий екзокарпій, м'ясистий мезокарпій та ендокарпій у вигляді кісточки. (Кістянка)
 41. Поширення плодів водою. (Гідрохорія)
 42. Розмноження рослин частинами тіла, органами і частинами органів. (Вегетативне розмноження)
 43. Відбувається за допомогою статевого процесу, при якому дві клітини, зливаючись, асимілюють одна одну. (Статеве розмноження)
 44. Наука про об'єднання рослин у споріднені групи та розташування їх у такій послідовності. (Систематика)
 45. До примітивного над царства Прокаріот відносяться? ( бактерії, синьо-зелені водорості)
 46. Наука, що вивчає гриби? (Мікологія)
 47. Наука, що вивчає водорості? (Альгологія)
 48. 1500 видів. Ознаки: багатоклітинні, морські рослини, в клітинах містять зелений пігмент – хлорофіл і червоні пігменти. (Відділ Бурі водорості)
 49. Рослина у вигляді пагона розчленованого на стебла і листки, коренів немає, їх функції виконують ризоїди. (Гаметофіт)
 50. Наука, що вивчає рослини. (Ботаніка)

 

 

 

Категорія: Позакласна та виховна робота | Додав: Таня (13.07.2016)
Переглядів: 129 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar