Головна » Статті » На допомогу учню

Терміни до теми ``Населення України``

                                         

            Термін

                    Визначення

Населення

Це кількість людей, що проживає на певній території...

Загальний приріст населення

Це показник, що характеризує збільшення або зменшення кількості населення на певній території...

Природний приріст населення

Це різниця між показниками народжуваності і смертності...

Природний рух

Це співвідношення народжуваності і смертності...

Механічний рух

Це міграція населення...

Міграція

Це переміщення населення...

Механічний приріст населення

Різниця між показниками кількості виїзних і в'їзних...

Показник приросту населення

Залежить від природного та механічного приросту...

Демографія

Наука, яка вивчає населення та демографічні процеси...

Демографічний вибух

Якісний стрибок природного приросту населення...

Демографічна криза

В'ємний природний приріст, смертність перевищує народжуваність

Розселення населення (система розселення)

Розміщення населених пунктів на певній території разом з (міське, сільське) установленими зв'язками…

Розміщення

Середня густота населення на певних територіях; загальна густота...

Структура населення

Вікова (співвідношення за віковими групами), статева (співвідношення населення по статі).

Урбанізація

Підвищення ролі міста і збільшення їх кількості...

Субурбанізація

Переміщення населення в приміські зони

Агломерація

Це зосередження функціонально пов'язаних між собою міських поселень, що концентрують у собі потужний виробничий, культурний, освітній і торговий потенціал (навколо міста мільйонера формуються міста супутники)

Ринок праці

Це суспільно-економічна форма руху трудових ресурсів, особливістю є розвинені товарно-грошові відносини. Ринок праці характеризує форми і методи погодження та регулювання інтересів безпосередніх робітників і роботодавців, пов'язані з організацією, використанням та оплатою праці.

Економічно-активне населення

Людські ресурси, зайняті суспільно-корисною діяльністю, що приносить їм прибуток

Трудові ресурси

Це наявне працездатне населення (16-55 жінки, 16-60 чоловіки, працюючі підлітки та пенсіонери). Частина населення країни, яка має необхідні фізичні й духовні здібності, загальноосвітні й професійні знання для роботи у народному господарстві

Діаспора

Українці, які проживають поза межами своєї етнічної території (за межами держави)...

Особи українського походження (етнічна група)

Це громадяни інших країн, що самі або їх батьки народилися в України

Середня густота населення

Кількість чоловік на 1 км2

Густота населення

Відношення кількості населення певної території до площі цієї території

Динаміка населення

Зміна кількості населення за певний період...

І тип відтворення населення

Належить Україна, звужений тип... (від 0-12 ч. на 1000 ж. на рік) низькі показники народжуваності

Депопуляція населення

Різке зменшення населення, за рахунок перевищення смертності над народжуваністю...

Мегаполіс

Це скупчення великих агломерацій...

Націон. склад населення

Розподіл населення за ознакою національності або етнічної належності

                                          

Категорія: На допомогу учню | Додав: Таня (14.07.2016)
Переглядів: 77 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatar